{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 405255

شرکت آسیا سیر ارس از شروع فروردین تا انتهای آبان سال جاری به طور متوسط در هر ماه ۱۶ میلیارد تومان درآمد کسب کرد، این در حالی است که رقم مورد اشاره تقریبا یک و نیم برابر شد و در آذر ماه نزدیک به ۲۰میلیاردتومان شد. لازم به ذکر است، درآمد شرکت مذکور در آذر ماه سال ۹۷، ۱۳ میلیارد تومان رقم خورده بود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری