{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 404051

ارزش سبد سهام بورسی شرکت توسعه صنایع بهشهر در شروع آذر ماه دو هزار و ۹۸۳ میلیاردتومان بود که با ۲۷درصد رشد در انتهای ماه به سه هزار و ۷۸۹ میلیاردتومان رسید. گفتنی است شرکت مذکور بابت خرید سهام شرکت تامین سرمایه نوین متحمل ۹۱میلیاردتومان هزینه شد. همچنین بابت واگذای سهام شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران نزدیک به ۶۳میلیاردتومان سود کسب کرد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری