{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 401818

شرکت شیشه قزوین طی نیمه نخست سال جاری، ۱۱۶میلیاردتومان فروش داشت که این مقدار ۵۱درصد بالاتر از فروش در دوره مشابه سال قبل بود.از سویی دیگر شرکت مذکور از شروع فروردین تا انتهای شهریور سال قبل، هشت میلیارد تومان زیان خالص متحمل شد که این رقم با ۲۵میلیارد تومان افزایش در ۶ ماه ابتدایی امسال به ۳۳میلیاردتومان رسید. گفتنی است میزان زیان خالص متحمل شده به ازای هر سهم در ۶ماه ابتدایی سال ۹۸ و ۹۷ به ترتیب ۲۳ و ۵تومان بود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری