{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 400897

شرکت مهندسی تکنوتار از آغاز فروردین تا انتهای شهریور سال جاری متحمل حدودا دومیلیاردتومان زیان خالص شد که این میزان ۱۲درصد بیشتر از زیان در دوره مشابه سال قبل است. از سویی دیگر فروش این شرکت نیز در مقایسه نیمه ابتدایی امسال و سال گذشته با رشد اندک ۳درصدی مواجه بود. لازم به ذکر است میزان زیان خالص متحمل شده به ازای هر سهم طی شش ماه نخست امسال و سال گذشته به ترتیب ۹۰ و ۸۰ریال رقم خورده است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری