{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 400770

شرکت ایران ترانسفو از آغاز فروردین تا انتهای شهریور امسال هزار و ۴۴میلیاردتومان از محصولات خود را به فروش رساند که این مقدار ۵۴۸میلیاردتومان بیش‌تر از فروش در دوره مشابه سال گذشته بود. از سویی دیگر «بترانس» در نیمه نخست سال گذشته ۹۶میلیاردتومان سود خالص کسب کرد که این میزان سه‌برابر شد و در ۶ماه ابتدایی سال جاری به ۲۹۲میلیاردتومان رسید.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری