{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 400549

«حریل» از شروع فروردین تا انتهای شهریور سال گذشته، ۵۶میلیاردتومان فروش داشت که این رقم ۷۸درصد رشد کرد و در دوره مشابه امسال به ۱۰۰میلیاردتومان رسید. از سویی دیگر، شرکت مذکور توانست در نیمه نخست امسال ۱۶میلیاردتومان سود خالص کسب کند که این میزان حدودا دوبرابر سود طی ۶ماه ابتدایی سال گذشته بود. گفتنی است میزان سود خالص کسب شده به ازای هر سهم در۶ماه ابتدایی امسال و سال قبل، به ترتیب ۸۵و ۴۰ریال بود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری