{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 400318

شرکت پخش البرز اطلاعیه‌ای در خصوص برگزاری یک مزایده منتشر کرد که تاریخ برگزاری آن امروز است؛ گفتنی است موضوع مزایده مورد شاره فروش ملک مازاد متعلق به شرکت واقع در شهر شیراز-شهرک صنعتی بزرگ شیراز-بلوار صنعت جنوبی -جنب قلعه زرین آباد به متراژه ۱۱۹۹۳/۳۲متر مربع به قیمت پایه مزایده ۵۲۰۰۰میلیون‌ریال است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری