{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 391724

شرکت به پرداخت ملت ماه گذشته، ۲۰۹ میلیارد تومان درآمد کسب کرد که این رقم ۱.۳ برابر متوسط درآمد طی شش ماه اول سال جاری بود. از سویی دیگر درآمد شرکت مذکور در مهرسال گذشته، ۱۳۲ میلیارد تومان ثبت شده بود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری