کد خبر 391695

افت ۱۱۳ میلیون تومانی درآمد «حتاید»

درآمد کسب شده توسط شرکت تاید واتر خاور میانه طی مهر سال جاری، ۱۹میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان رقم خورد که مقدار مورد اشاره شاهد افت ۱۱۳میلیون تومانی در مقایسه با متوسط درآمد در نیمه نخست سال بود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری