کد خبر 391650

افزایش ۱۵ میلیارد تومانی درآمد «هجرت»

درآمد شرکت پخش هجرت مهر سال جاری، ۲۴۱میلیارد تومان رقم خورد که رقم مذکور در مقایسه با متوسط درآمد طی شش ماه آغازین امسال با رشد ۱۵میلیارد تومانی همراه بود. همچنین درآمد این شرکت، مهر سال جاری نسبت به شهریور ماه یک میلیارد تومان افزایش یافت.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری