کد خبر 520213

چالش حفظ تمرکز در محیط کار

حفظ تمرکز در محیط کار امر بسیار دشواری است. کارآفرینان برای دستیابی به اهداف شان نیاز به تمرکز کافی در محیط کار دارند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز، امروزه المان های بسیار زیادی برای حواس پرتی در دسترس کارآفرینان قرار دارد بنابراین اگر آنها به دنبال حذف این موارد و بهبود وضعیت تمرکزشان در محیط کسب و کار نباشند، در عمل با مشکلات زیادی برای دستیابی به اهداف شان مواجه خواهند شد. 

هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین راهکارها برای حفظ تمرکز در محیط کسب و کار است. شاید این نکات چالش حفظ تمرکز در محیط های کاری را کاهش دهد.

نگارش ایده های ذهنی بر روی کاغذ

هنوز کاغذ به عنوان یکی از ملزومات اصلی در محیط های کاری وجود دارد. استفاده از تکنیک نگارش ایده های ذهنی بر روی کاغذ اهمیت بسیار زیادی برای یافتن ایده و همچنین خالی کردن ذهن مان از دغدغه های مختلف است. شاید بسیاری از مردم این ایده را بیش از اندازه ساده در نظر بگیرند. نقطه مزیت نگارش ایده های ذهنی بر روی کاغذ نیز همین امر است. استفاده از نکات ساده برای کاهش دغدغه های ذهنی و بهبود سطح تمرکز اهمیت بسیار زیادی دارد. 

مطالعه کتاب

امروزه شمار بسیار اندکی از مردم هنوز کتاب می خوانند. مطالعه کتاب شاید برای برخی از افراد نوعی تفریح باشد، اما در حوزه کسب و کار راهکاری مناسب برای فراموشی دغدغه ها و کاهش میزان حواس پرتی است. حفظ تمرکز در محیط کسب و کار با اختصاص زمانی اندک برای مطالعه فراهم خواهد شد. نکته مهم در این میان اختصاص زمان های کوتاه، به عنوان مثال در میانه روز، برای مطالعه است. اگر این امر مدنظر کارآفرینان قرار نداشته باشد، بخش قابل توجهی از روز به کتابخوانی اختصاص پیدا خواهد کرد.

موبایل تان را فراموش کنید

موبایل ها در طول یک دهه اخیر فناوری بسیار پیشرفته ای را ارائه داده اند. امروزه امکان استفاده از گوشی های هوشمند برای جست‎وجو در اینترنت، چک کردن شبکه های اجتماعی و حتی تجربه بازی های دارای کیفیت بالا وجود دارد. بنابراین گوشی های هوشمند یکی از منابع اصلی حواس پرتی در میان کارآفرینان محسوب می شود. 

اگر پیش از شروع کار در دفتر شرکت اقدام به کنار گذاشتن گوشی همراه مان کنیم، شانس بسیار بیشتری برای حفظ تمرکز در ساعت های اداری خواهیم داشت. شاید این امر بسیار ساده به نظر برسد، اما در عین حال تاثیرگذاری مناسبی بر روی حفظ تمرکز در محیط کار خواهد داشت. 

ایجاد عادت های کاری

بسیاری از افراد در طول ساعت های کاری برخی از عادت هایی خاص را مدنظر قرار می دهند. این امر شامل استراحت 5 دقیقه ای به ازای هر یک ساعت کار و بسیاری دیگر از عادت های دیگر است. اگر شما در حوزه کسب و کار با مشکلات زیادی برای حفظ تمرکز مواجه هستید، باید این نکته را به بهترین شکل ممکن مدنظر قرار دهید. توسعه برخی از عادت های کاربردی از سوی کارآفرینان امکان حفظ تمرکز را بیش از هر زمان دیگری افزایش خواهد داد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر