{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح شد:

مدیرعامل کارگزاری آتیه و عضو هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: بازار سرمایه شیب تندی را برای صعود تجربه کرد و این امر بایستی مقداری کنترل می شد.

اقتصادآنلاین – سارا محسنی؛ حمیدرضا دانش کاظمی، مدیرعامل کارگزاری آتیه و عضو هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در گفتگو با اقتصادآنلاین گفت: منظور از این کنترل این است که سهام داران بزرگ، صندوق ها و مالکان حقوقی بایستی از فرصت استفاده و مقداری سهم ها را عرضه می کردند تا بازار با تنش مثبت روبه رو نشود زیرا در برخی از موارد این تنش های مثبت از سوی دیگر منجر به تنش های منفی و خطرناک می شود.

وی افزود: سازمان بورس، فرابورس و شرکت های بورسی بایستی رفتار خود را نسبت به عرضه های عمومی تغییر دهند و زمانی که بازار تشنه خرید سهام است از روش های منطقی، معقول و آزموده شده در دنیا استفاده کنند تا به این نیاز پاسخ دهند و این روش، عرضه سهم های اولیه است.

دانش کاظمی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تا امروز، عرضه اولیه قابل توجهی نداشته ایم. بایستی مسئولین سازمان بورس اقدامی انجام داده و از فضای موجود استفاده می کردند تا هم حجم بازار را بزرگ تر کرده و هم سرمایه ها را اندکی تغییر دهند و این امر برای صاحبان سهام و شرکت ها اقدام مناسبی به شمار می رود.

مدیرعامل کارگزاری آتیه تصریح کرد: بنده کوتاهی در این امر را به وسیله سخت گیری های غیرمتعارف، توجیه پذیر نمیدانم اما در نهایت تصور من بر این است که بازار، آنچنان افت قابل توجهی ندارد.

وی بیان کرد: در هر صورت چند روزی است که بازار، تنش های قابل توجهی را تجربه کرده است و دلیل آن، تجربه سودهای خرید در فاصله زمانی کم برای بسیاری از سهام داران است که منتهی به فروش های سنگین شده است اما درنهایت باتوجه به سایر عوامل اقتصادی از جمله نرخ ارز و وضعیت آینده سایر بازارهای جایگزین که دولت به دنبال کنترل این بازارها و شناسایی منبع پول است، شاید بازار سرمایه، شفاف ترین و منطقی ترین سرمایه گذاری را دارد و بنده افت قابل توجهی را برای بازار متصور نیستم و تنش ها جبران خواهد شد.

عضو هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: برخی از صنایع در دو سال اخیر و باتوجه به سایر مولفه های اقتصادی، وضعیت سودآوری و عملکردی بهتری داشته اند و صنعت بانکداری و فولاد نشان داده اند که وضعیت مناسب تری را برای سهام داران ایجاد کرده اند.

دانش کاظمی گفت: ممکن است در آینده اگر بازار با افت مواجه شود، سرمایه ها به سمت سهم های کوچک تر رود اما در غیر این صورت، بنده خرید سهم های بزرگ تر را منطقی تر میدانم. در صنایعی مانند آی تی نیز استقبال سهام داران مناسب بوده است و این سه صنعت جذب بالایی را دارند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری