{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

با وجود اینکه در سالهای اخیر تشکیل سرمایه در کشور روند نزولی به خود گرفته و وضعیت کلان آن رضایت بخش نیست، در سطح خرد و شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری وضع متفاوت است و اکثر شرکت ها سودآوری خود را حفظ کرده اند.

به گزارش اقتصادآنلاین، هرچند این اتفاق میتواند دلایل مختلفی از جمله استفاده از ارقام حقیقی در اقتصاد و ارقام اسمی در حسابداری داشته باشد.

به هرحال در ادامه وضعیت مالی تعدادی از شرکت های فعال در حوزه سرمایه گذاری را بررسی میکنیم. این بررسی میان شرکت هایی صورت گرفته است که بعنوان واسطه گرهای مالی، چند رشته ای صنعتی و سایر صنایع دسته بندی شده اند، اما در هر صورت فعالیت اصلی آنها سرمایه گذاری است. همچنین به دلیل تاریخ متفاوت پایان سال مالی شرکت ها، بازه زمانی بررسی از نیمه دوم 1397 تا چندماهه اول 1398 است.

شرکت سرمایه گذاری غدیر سودآورترین شرکت در میان شرکت های مورد بررسی است و موفق به کسب سود 2014 میلیارد تومانی شده است.

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی نیز با کسب سود 1808 میلیارد تومانی در رتبه دوم از نظر سودآوری قرار دارد.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری هرکدام به ترتیب 1485 و 1365 میلیارد تومان سود کسب کرده اند.

شرکت تکادو، شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی کمترین سود را میان شرکت های مورد بررسی بدست آورده اند و سود خالص آنها به ترتیب 19، 13 و 1.8 میلیارد تومان بوده است.

در جدول زیر خلاصه ای از وضعیت مالی شرکت های سرمایه گذاری را مشاهده میکنید.

01

در جدول سود خالص هر شرکت در دو سال مالی اخیر مورد بررسی قرار گرفته و افزایش یا کاهش آن نسبت به سال گذشته نشان داده شده است.

همانطور که مشاهده میکنید شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در سال 1397 نسبت به سال قبل از آن افزایش 710 درصدی سود خالص را تجربه کرده است. هرچند که در صورت های مالی منتهی به شهریور 1398 سودآوری این شرکت کاهش قابل ملاجظه ای داشته است.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران نیز موفق شده نسبت به سال گذشته سود خود را 412 درصد افزایش دهد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با کاهش 93 درصدی سودآوری نسبت به سال گذشته، بیشترین افت سودآوری را به خود اختصاص داده است.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا نیز کاهش 75 درصدی سود خالص نسبت به سال گذشته را تجربه کرده است.

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه، شرکت سرمایه گذاری مسکن، شرکت سرمایه گذاری صدرتامین و سرمایه گذاری شفادارو دیگر شرکت هایی هستند که سود خالص آنها کاهش یافته است. اطلاعات مقایسه ای سود خالص شرکت ها در دو سال اخیر را در جدول زیر مشاهده میکنید.

02

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری