{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

در مجموع زیان خالص ۲۷ شرکت زیانده گروه سرمایه گذاری غدیر در سال۱۳۹۷ حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده است. ۳۰ شرکت فرعی نیز دارای زیان انباشته هستند که مجموع زیان انباشته آن ها ۳۸۰ میلیارد تومان است.

به گزارش اقتصادآنلاین، شرکت سرمایه گذاری غدیر سال 1370 به ثبت رسید و هم اکنون با 7200 میلیارد تومان سرمایه در حوزه سرمایه گذاری فعالیت میکند.

ترکیب سهامداران سرمایه گذاری غدیر به شرح نمودار زیر است

در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر چه می‌گذرد؟

در ادامه وضعیت مالی شرکت های زیرمجموعه سرمایه گذاری غدیر در سال1397 را بررسی خواهیم کرد.

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر سودآورترین شرکت فرعی این گروه است و در سال 1397 موفق به کسب سود 164 میلیارد تومانی شده است. فولاد غدیر نی ریز نیز از نظر سودآوری در رتبه دوم میان شرکت های فرعی قرار دارد و 106 میلیارد تومان سود خالص بدست آورده است. سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر نیز با سود 97 میلیارد تومانی در سال 1397 در رتبه سوم قرار دارد.

شرکت توسعه خدمات انرژی ارژن و شرکت نگین بنادر ایرانیان کم سودترین شرکت های فرعی در سال 1397 بودند و هرکدام به ترتیب 20 و 10 میلیون تومان سود در سال 1397 کسب کرده اند.

شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا بیش از 7 میلیارد تومان سود خالص در سال 1397 کسب کرده است ولی 158 میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

تخته شهید دکتر باهنر، خدمات انفورماتیک راهبر، فن آوران اعتماد راهبر، مجتمع صنایع الومینیوم جنوب، واسپاری سپهرپارس، گسترش صنعت نوین پایدار پارس و شرکت توسعه بین الملل صنعت پارس از دیگر شرکت های سودآور گروه در سال 1397 هستند، اما هنوز زیان انباشته از صورت های مالی آنها پاک نشده است.

خلاصه ای از وضعیت شرکت سرمایه گذاری غدیر و شرکت های فرعی سودآور آن را در جدول زیر مشاهده میکنید.

در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر چه می‌گذرد؟

حدودا نیمی از شرکت های فرعی سرمایه گذاری غدیر زیانده هستند.

شرکت اکتشاف و تولید غدیر با 14 میلیارد تومان زیان خالص در سال 1397 زیانده ترین شرکت این گروه است. تولید برق خوزستان مپنا نیز 7.9 میلیارد تومان زیان خالص در سال 1397 بدست آورده و در رده دوم زیانده ترین شرکت فرعی قرار دارد.

شرکت ایران مارین سرویسز و شرکت توسعه سامانه بهنگام غدیر هرکدام بیش از 5 میلیارد تومان زیان خالص در سال 1397 بدست آورده اند. شرکت پارس قائم گستر و شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر نیز هرکدام زیان خالص 4 میلیارد تومانی در سال 1397 ساخته اند.

در مجموع زیان خالص 27 شرکت زیانده این گروه در سال 1397 حدود 50 میلیارد تومان بوده است. 30 شرکت فرعی نیز دارای زیان انباشته هستند که مجموع زیان انباشته آن ها 380 میلیارد تومان است.

در جدول زیر خلاصه ای از وضعیت مالی شرکت های زیانده سرمایه گذاری غدیر در سال 1397 را مشاهده میکنید.

در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر چه می‌گذرد؟

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری