کد خبر 380551

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

صندوق بازنشستگی صنعت نفت از دارایی‌های خود فقط ۲درصد سود کسب کرد!

صندوق های بازنشستگی نقش مهمی در تامین آینده شاغلین ایفا می کنند و مردم انتظار دارند در ازای کار و تلاش در دوران جوانی و پولی که در حین اشتغال به کار بعنوان حق بیمه پرداخت کرده اند، حقوق بازنشستگی کافی دریافت کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین، از این جهت مدیریت مناسب صندوق های بازنشستگی بسیار حائز اهمیت است و منابع در اختیار آنها باید بدون اتلاف و به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.

صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که به لحاظ حقوقی متعلق به اعضای صندوق بازنشستگی صنعت نفت بوده، مسئولیت ارائه خدمات و پرداخت مستمری و هزینه های درمانی به ذینفعان خود را بر عهده دارد.

درحالی که طبق استانداردها به ازای هر نفر بازنشسته باید بیش از 5 نفر شاغل وجود داشته باشد، این نسبت برای صندوق های بازنشستگی صنعت نفت وضعیت خوبی نداشته و تقریبا به ازای هر نفر بازنشسته تنها یک نفر شاغل وجود دارد.

همچنین با توجه به اینکه متوسط سن اعضای شاغل در مناطق شمال و جنوب حدود 19 سال است، انتظار می رود با تداوم وضع موجود در آینده این نسبت به زیرعدد یک  نفر برسد که وضعیت صندوق را به شدت بدتر می کند.

با توجه به نسبت کم شاغلین، اهمیت بکارگیری بهینه منابع دوچندان می شود.

اما با دقت در صورت های مالی منتهی به 1397 این صندوق مشخص می شود که از دارایی های خود تنها 2 درصد سود کسب کرده که نشان از وضعیت نامناسب آن دارد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری