استخدام برقکار صنعتی و نیروی فنی جهت یک شرکت در اصفهان

یک شرکت واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به برقکار صنعتی و نیروی فنی آشنا به جوش با روحیه کار تیمی و متاهل بصورت سه شیفت ۸ ساعته نیازمند است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر