استخدام استادکار صافکار ماهر و نیمه ماهر در اصفهان

به استادکار صافکار ماهر و نیمه ماهر با حقوق توافقی در محدوده خیابان پروین در اصفهان نیازمندیم.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری