{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت شمال کمباین واقع در گلستان در راستای تکمیل پرسنل خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:

مدیر عامل واحد صنعتی علی آباد کتول
متقاضیان محترم واجد شرایط درصورت تمایل به همکاری رزومه خود را به آدرس ایمیل درج شده در آگهی ارسال نمایید.

اطلاعات تماس: ehsanesmaeili.ncco@gmail.com

مهلت: ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری