{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

به تعدادی رنگ کار، رویه کوب ماهر و نیمه ماهر و کارگر ساده جهت یک واحد تعمیرات در تهران نیازمندیم.

آدرس: منطقه پونک

 تلفن: 09122262523

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری