{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت سبدگردانی فعال در بازار سرمایه برای تکمیل کادر خود به یک کارشناس مالی نیازمند است.

متقاضیان محترم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

etehadpoor@gmail.com

 

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری