{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت سبدگردان شهرستان: "تهران" به یک نفر مدیر سبد با مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط از دانشگاه های معتبر و حداقل دارای ۲ سال سابقه کار مرتبط دارای مدارک بورسی نیازمند است.

 داشتن مدرک مدیریت سبد الزامی است.

 لطفا رزومه خود را با ذکر عنوان <<مدیریت سبد>> به آدرس زیر ارسال نمائید:

asset.management.anp@gmail.com

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری