{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک نفر کارگر ساده و یا آشنا با دستگاه چاپ تامپو نیازمند است.

حقوق بر اساس وزارت کارت به همراه بیمه. 

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

Faryadi.lt22@gmail.com

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری