{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت یاران تجارت امیران نماینده برند های بیک و حیات و فیروز (البرز) ( انحصاری) و هم چنین برند های موسوی ، صحت ، من جهت توسعه سرمایه انسانی واحد فروش خود از تهران جهت کار در تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

فروشنده تهران ترجیحاً خانم
داشتن حداقل دیپلم
آشنا به مناطق
فروشنده البرز ترجیحاٌ خانم
داشتن حداقل دیپلم
آشنا به مناطق
متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند و یا با شماره تلفن های زیر (داخلی 100  خانم اسدی  داخل 114 خانم نصیری ) تماس حاصل نمایند.
تلفن 02166781577
تلفن 02166822924
ایمیل info@yaran-co.com
لینک yaran.market

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری