اژه‌ای: برخی مجازات‌ها متناسب نیست، گاهی یا از اینطرف بوم می‌افتیم یا از آنطرف + فیلم

رییس قوه قضاییه گفت: متناسب با جرم و آثار آن در جامعه، متناسب با خسارت‌های جرم به اعتماد مردم و ضرر و زیان ناشی از جرم باید مجازات کنیم و حکم دهیم.

رییس قوه قضاییه می‌گوید: متناسب با جرم و آثار آن در جامعه، متناسب با خسارت‌های جرم به اعتماد مردم و ضرر و زیان ناشی از جرم باید مجازات کنیم و حکم دهیم.

ارسال نظر
ارسال نظر
پربازدیدترین ویدیو ها