سرقت لوازم خودرو در ۶ ثانیه! / مجازات خرید اموال سرقتی چیست؟

مجازات جرم خرید مال مسروقه طبق این ماده هر کس از اینکه مالی که قصد خرید آن را دارد سرقتی است ، باز هم اقدام به خرید آن نماید ، مجازات خواهد شد . مجازات خرید مال مسروقه حبس از شش ماه تا سه سال و از یک تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود که قاضی با توجه به شرایط جرم میزان آن را مشخص خواهد کرد.

ارسال نظر
ارسال نظر
پربازدیدترین ویدیو ها