جزییات توافق ایران و عربستان از زبان علی شمخانی

توضیحات دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره جزئیات توافقنامه ایران و عربستان در این ویدیو می بینید.

ارسال نظر
ارسال نظر