{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

بسیاری گمان می کنند که قطعات خودروهای داخلی هم وارداتی ست و تقریبا هیچ عملیات تولیدی به ویژه برای قطعات حساس خودرو در ایران صورت نمی گیرد. این کلیپ را ببینید تا بخشی از واقعیت صنعت خودروسازی برای شما آشکار شود.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها