کد خبر 498625

عکس زیرخاکی از ناصر حجازی

ناصر حجازی و اکبر مالکی عکسی معروف در آرشیو دارند. این عکس مربوط به اواسط دهه ۵۰ است، وقتی حجازی جوان بود و مالکی مثل این روزها از فوتبال فاصله نگرفته بود. آنها هم رقیب بودند و هم رفیق. حجازی همیشه در کانون توجهات عکاسان و خبرنگاران بود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر