{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

موج‌سواری از ورزش‌های روی آب است که در آن موج سوار زمانی که در قسمت جلوی موج قرار می‌گیرد روی تخته می‌ایستد و با قدرت موج حرکت می‌کند. موج‌سواری پرطرفدارترین ورزش برای ثروتمندان در پرتغال است.

کد خبر: ۴۱۸۵۸۴
ارسال نظر