{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
ارسال نظر

  • کاظم جعفری سهل آباد
    ۰ ۰

    سلام به عقیده من کسانی که افتخارشان و آزادی را در کشف حجاب می بینند همان بهتر که نباشند زیر اولین شرط وفاداری و عشق به میهن رعایت حد و حدود دینی و شرعی است ...

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری