تست هوش؛ چکار کنیم جواب معادله درست باشد؟

یکی از راه های افزایش کارایی مغز انجام بازی جذاب و هیجان انگیز و حل معماهای تصویری و تست هوش است. به چالش کشیدن مغز، یکی از مهم ترین کارهایی است که باید در بزرگسالی انجام دهیم.

تست هوش؛ چکار کنیم جواب معادله درست باشد؟

به گزارش اقتصادآنلاین، معما و تست هوش، به طور قابل اندازه گیری و ملموسی، به پویا نگه داشتن مغز، به ویژه در سنین بزرگسالی کمک می کنند. به آنها، فراتر از سرگرمی بنگرید، هر چند که سرگرمی هم هستند

همه ما به ویژه در سنین بزرگسالی، نیاز بیشتری به فعال و پویا نگه داشتن مغز داریم. تست  هوش که منتشر می کنیم، الزاماً برای سنجیدن هوش نیست، مهم تر از آن، برای به چالش کشیدن هر چند نه دشوار مغز است.

تست هوش تصویری

به دقت به معادله زیر نگاه کنید و بگویید؛ چطور میتوان با  تغییر محل فقط یک چوب کبریت به جواب درست رسید؟

تست هوش معادله

.

.

.

.

اگر میخواهید در چالش های بیشتری شرکت کنید این صفحه را ببینید

.

.

.

.

.

.

پاسخ این تست هوش را اینجا مشاهده کنید

ارسال نظر