کد خبر 453475

به منظور تحقق اهداف تولید و توسعه پایدار در بخش معادن روستایی و عشایری

امضای تفاهم نامه میان صندوق بیمه معادن و صندوق کارآفرینی امید انجام شد

صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی با صندوق کارآفرینی امید تفاهم نامه دوجانبه ای را در جهت تحقق اهداف تولید و توسعه پایدار در بخش معادن روستایی و عشایری منعقد کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار در بخش معادن روستایی و عشایری کشور، منطبق با سند چشم انداز افق 1404 جمهوری اسلامی ایران و با رویکرد گسترش همکاری ها در جهت تقویت،تولید و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و همچنین توسعه پایدار در بخش معدن ، جهت تضمین تمامی تسهیلات دریافتی توسط معدنکاران، تفاهمنامه ای میان صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق کارآفرینی امید برای تامین مالی توسعه معادن کوچک مقیاس، به امضا رسید.

این تفاهم نامه به منظور اعطای تسهیلات به متقاضیان از محل منابع تلفیقی صندوق کارآفرینی امید با صندوق توسعه ملی، به منظور تامین مالی طرح های بخش معدن و صنایع معدنی از جمله تامین ماشین آلات،تجهیزات استخراج و فرآوری و سایر طرح های مرتبط با عملیات معدنی از شرکت های داخلی  یا خارجی و نمایندگی های مجاز آنها در راسته توسعه و ایجاد اشتغال پایدار، به متقاضیان معرفی شده از سوی کار گروه های ملی و یا استانی مطابق مقررات و توافق های مربوطه در جهت تامین سرمایه در گردش به معرفی شدگان صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، در قبال تضمین بیمه نامه اعتباری و صادره توسط صندوق بیمه ،منعقد شد.

گفتنی است کارمزد تسهیلات برای طرح ها، با نرخ 4درصد به مناطق روستایی و عشایری مرزی و 6درصد به روستاهای غیر مرزی و عشایری غیر مرزی است.

صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی یکی از ارکان اصلی این طرح است و این توافق نامه ها جزو الزامات پیشبرد اهداف در بخش تامین منابع مالی،جهت ایجاد اشتغال پایدار در بخش روستایی و عشایری است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر