{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 436703

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان ١٣٩٨به ٣,٤درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاعات در فصل پاییز ١٣٩٨، ٣.١واحد درصد کاهش دارد.

اقتصادآنلاین-طاهره گودرزی؛ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان ١٣٩٨ به ٣,٤ درصد رسید که در مقایسه با فصل پاییز ١٣٩٨، ٣.١ واحد درصد کاهش دارد. تورم فصلی مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل ١.٨ درصد، استخراج کانه‌های فلزی ٤.١ درصد و استخراج سایر معادن ١.٠ درصد بوده است. تورم فصلی هر سه گروه عمده در مقایسه با فصل پاییز سال 98، کاهش داشته است.

03

تورم نقطه به نقطه

در ادامه گزارش آمده است،  تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ١٣٩٨ به ٣٣,٣ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل پاییز سال گذشته، ٤.٣ درصد واحد کاهش داشته است. به عبارت دیگر میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به فصل زمستان ١٣٩٧، ٣٣.٣ درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه استخراج زغالسنگ معادل ١٠٥.٨ درصد، استخراج کانه‌های فلزی ٢٩.٣ درصد و استخراج سایر معادن ٣١.٢ درصد می‌باشد. تورم نقطه به نقطه در هر سه گروه عمده استخراج زغالسنگ ،استخراج کانه‌های فلزی و استخراج سایر معادن در مقایسه با فصل قبل کاهش داشته است.

02

تورم سالانه

براساس این گزارش، تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به ٤٥,١ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل،  ٦.٩  واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه استخراج زغالسنگ برابر با ١٠٤.٤درصد، استخراج کانه‌های فلزی ٤٣.١ درصد و استخراج سایر معادن ٣٦.٨ درصد می‌باشد. 

01

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری