تحریریه اقتصادآنلاین
دیدگاه : ۰

بررسی وضعیت مراعات پروتکل‌ های بهداشتی در اپیدمی کرونا

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در هفته ۱۰۲ همه‌گیری کرونا در ایران، بیشترین مکان مورد گزارش برای ثبت شکایات بهداشتی نانوایی ها بودند و بعد از آن شکایت از عدم رعایت موازین بهداشتی در مدارس و موضوع عدم رعایت فاصله گذاری و عدم وجود تهویه مناسب در کلاس‌ها دومین فراوانی شکایات و از موارد پر تکرار در طی هفته گذشته بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا،  درحالیکه سویه اُمیکرون، پیک ششم کرونا را در کشور آغاز کرد و منجر به افزایش شهرهای قرمز کرونایی به ۱۲۰ شهر شد،  اما بر اساس اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور در هفته منتهی به شانزدهم بهمن‌ ماه ۱۴۰۰ (از ششم تا شانزدهم بهمن ماه)، بالغ بر ۵۷.۹۵ درصد است؛ آماری که قطعا نمی‌تواند در پیشگیری از اوج‌گیری مجدد کرونا آن هم با واریانت به شدت مسری اُمیکرون موثر باشد.

دستورالعمل ها

روند رعایت پروتکل‌های بهداشتی را از ششم تا شانزدهم بهمن ماه ۱۴۰۰ می‌توانید در نمودار زیر مشاهده کنید:

دستورالعمل ها

در عین حال میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی استان‌های کشور در بازه زمانی ۲۹ دی تا ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰، بالغ بر ۶۲.۰۴ درصد بوده است. در این شاخص بیشترین میزان رعایت مربوط به فرودگاه‌ها با ۹۵.۲۴ درصد رعایت است و کمترین میزان رعایت هم مربوط به پاساژها با ۳۹.۴۸ درصد است.

دستورالعمل ها

میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی استان‌های کشور نیز در این مدت، ۵۶.۵۰ درصد بوده است که بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی مربوط به فرودگاه‌ها با ۹۲.۸۶ درصد و کمترین میزان استفاده از ماسک مربوط به استخرهای شنا و مراکز تفریحی با ۲۰.۹۹ درصد است.

دستورالعمل ها

میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله‌گذاری در اماکن عمومی استان‌های کشور از ۲۹ دی ماه تا ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰، ۵۶.۶۴ درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت مربوط به استادیوم‌ها با ۸۷.۳۰ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به استخرها و مراکز تفریحی آبی با ۲۲.۷۲ درصد بوده است.

دستورالعمل ها

همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی استان‌های کشور از ۲۹ دی ماه تا ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰، ۵۸.۴۷ درصد بوده است. در عین حال بیشترین میزان رعایت مربوط به فرودگاه‌ها با ۹۵.۲۴ درصد و کمترین میزان رعایت نیز مربوط به مدارس با ۲۱.۹۵ درصد رعایت بوده است.

دستورالعمل ها

در عین حال میانگین درصد رعایت پروتکل واکسیناسیون در اماکن عمومی کشور در فاز اول مدیریت هوشمند کرونا، از ۲۹ دی تا ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰، ۸۷.۱۱ درصد بوده است. بیشترین میزان رعایت پروتکل واکسیناسیون در اماکن عمومی در فرودگاه‌ها با ۹۷.۶۲ درصد و کمترین میزان در پاساژها با ۸۳.۳۶  درصد بوده است.

دستورالعمل ها

در عین حال طبق اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بر اساس اقدامات ناشی از تشدید بازرسی‌ها از تاریخ ششم تا ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰، از تعداد ۳۵۷۷۸۰۷ مراکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش، بالغ بر ۲۱۳۵۳۹ مورد بازرسی انجام شده است.

دستورالعمل ها

همچنین طی این مدت تعداد ۳۶۵۴۹ مرکز از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی اخطار گرفته و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و ۱۱۸۴ مورد از این مراکز نیز پلمب شده‌اند.

دستورالعمل ها

گزارش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بازگشایی مدارس در سال تحصیلی

تعداد  کل مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ :  ۱۳۵۸۵۶ مدرسه بوده که تعداد ساختمان مدارس ۱۰۷۱۷۱ است.

تعداد  کل مدارس  ابتدایی  ۶۱۳۴۶ مدرسه

تعداد  کل مدارس  دوره اول متوسطه  ۲۳۰۷۹ مدرسه

تعداد  کل مدارس  دوره دوم متوسطه  ۲۱۱۸۶مدرسه

تعداد  کل مدارس  استثنایی  ۱۵۶۰ مدرسه

تعداد  کل مدارس  پیش دبستانی  ۲۱۷۰۲ مدرسه

تعداد  کل هنرستان ۵۹۹۶ مدرسه

تعداد  کل مجتمع هنرستانی ۹۸۷ مدرسه

باید توجه کرد که تعداد بازرسی انجام شده تا ششم بهمن ماه سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۱۶۳۶۹ مدرسه بوده است.

دستورالعمل ها

دستورالعمل ها

دستورالعمل ها

 

چالش‌های مهم و پرخطر

 

- متناسب نبودن فضای کلاس‌ها با تعداد دانش آموزان (پذیرش بیش از حد ظرفیت کلاس)

- عدم رعایت فاصله گذاری مناسب بین دانش آموزان

- عدم رعایت چیدمان صندلی بر اساس فاصله

- عدم رعایت استفاده از ماسک در بین دانش آموزان و کارکنان مدرسه

- فراهم نبودن شرایط مناسب برای تهویه و جریان هوا در کلاس ها

- تجمع والدین در مقابل ورودی و خروجی مدارس

وضعیت شکایات مردمی به سامانه ۱۹۰

طبق آمار شکایات مردمی به بخش بهداشت سامانه ملی پاسخگویی ۱۹۰، از تاریخ ۲ الی ۹ بهمن ۱۴۰۰،  تعداد کل شکایات ثبت شده در این سامانه ۲۵۷۹ شکایت بوده است.

بیشترین مکان مورد گزارش برای ثبت شکایات بهداشتی نیز نانوایی‌ها هستند.

همچنین شکایت از عدم رعایت موازین بهداشتی در مدارس با تعداد ۲۱۳ شکایت و موضوع عدم رعایت فاصله گذاری و عدم وجود تهویه مناسب در کلاس ها دومین فراوانی شکایات و از موارد پر تکرار در طی هفته گذشته بوده است.

شکایت ۳۳ درصدی از نانوایی‌ها

بنابراین بر اساس اعلام وزارت بهداشت، ۳۳ درصد شکایات از نانوایی ها، ۲۱ درصد از مدارس، ۱۹ درصد از اماکن مسکونی، ۱۴ درصد از اغذیه فروشی، ساندویچ و پیتزا و ۱۳ درصد از سلف سرویس و رستوران‌ها بوده است.

 دستورالعمل ها

۳ موضوع پرشکایت بهداشتی

همچنین نمودار فراوانی مقایسه ای بر حسب موضوع شکایت دانشگاه های علوم پزشکی کشور از تاریخ ۲ الی ۹ بهمن ۱۴۰۰، در نمودار زیر قابل مشاهده است که بر اساس آن عدم رعایت فاصله گذاری با ۱۷۳ مورد شکایت در صدر شکایات مردمی بوده و بعد از آن تهویه نامناسب با ۶۹ مورد شکایت و عدم استفاده از ماسک توسط دانش آموزان با ۴۵ مورد شکایت در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

دستورالعمل ها

همچنین باید توجه کرد که به ترتیب کارگاه‌ها و صنایع کوچک زیر ۲۵ نفر، نانوایی‌ها و رستوران‌ها رتبه‌های اول تا سوم دریافت اخطار و معرفی به مراجع قضایی را در میان اماکن عمومی از تاریخ ششم تا ۱۳ بهمن ماه  ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده‌اند.

بعد از آن مدارس در رتبه چهارم دریافت اخطار و معرفی به مراجع قضایی در میان اماکن عمومی در این مدت بوده‌اند و بعد از آن، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ادارات و سازمان‌ها، بانک‌ها، سایر صنایع، مراکز ورزشی، پیشخوان و پلیس+۱۰، پایانه‌های مسافربری درون‌شهری، تالارهای پذیرایی، مهدکودک‌ها، پاساژها، هتل‌ها و مراکز اقامتی و پایانه‌های مسافربری برون شهری قرار دارند.

دستورالعمل ها

منبع: ایسنا
این مطلب برایم مفید است
۰ نفر این پست را پسندیده اند
ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها