کد خبر 583275
اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

چند درصد از افراد هر کشور به امکانات اولیه بهداشتی دسترسی ندارند؟

میزان دسترسی افراد در هر کشور به امکانات اولیه بهداشتی را ببینید.

ارسال نظر