کد خبر 576976

آخرین روند بستری کرونا به تفکیک استان‌ ها

طبق اعلام اپلیکیشن ماسک روند بستری کشور و اکثر استان‌ها کماکان نزولی است و هنوز نشانه جدی از خیز ششم سراسری دیده نمی‌شود.

ارسال نظر