کد خبر 559060

تضعیف‌ کننده‌ های سیستم ایمنی بدن برای مقابله با کرونا کدامند؟

«تغذیه مناسب» و «استراحت کافی» کلیدهای مبارزه با ویروس کرونا هستند اما بعضی رفتارهای غلط روزانه سبب تضعیف سیستم ایمنی بدن ما می‌شود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر