کد خبر 556605

علل اصلی درد در ناحیه کلیه چیست؟

درد کلیه در اثر عفونت کلیه یا آسیب رسیدن به آن ایجاد می‌شود. اگر پشت یا پهلوی شما آسیب ببیند، مثل برخورد ضربه، ممکن است فکر کنید که کلیه‌هایتان درد می‌کنند اما اغلب اوقات اینطور نیست و کلیه‌هایتان مشکلی ندارند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر