کد خبر 322245

مرکز آمار اعلام کرد؛

افزایش ۱۲.۴درصدی پروانه‌ ساخت مسکن

طبق اعلام مرکز آمار، تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در فصل بهار ۹۷ نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۲.۴ درصد افزایش داشته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، بررسی نتایج طرح "گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور" در فصل بهار سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که تعداد ۹۰ هزار و ۶۶۷ واحد مسکونی در فصل بهار سال جاری در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۲ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۲.۴ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ۲.۶ واحد بوده است.

تعداد ۳۴ هزار و ۲۷۸ پروانه احداث سااختمان توسط شهرداری‌های کشور در فصل بهار ۹۷ صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۰.۴ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۳.۱ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در فصل بهار سال جاری حدود ۱۷ هزار و ۴۳۸ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۰.۹ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۵۰۹ مترمربع بوده است.

شهر تهران

در فصل بهار سال جاری، تعداد ۱۹ هزار و ۶۵۹ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۰.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۱.۶ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ۶.۴ واحد بوده است.

تعداد ۳ هزار و ۵۵ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در فصل بهار ۹۷ صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴۲.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۴.۴ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در فصل بهار ۹۷ بالغ بر ۳ هزار و ۵۳۷ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۲۹.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۲.۳ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی حدود یک هزار و ۱۵۸ مترمربع بوده است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر