کد خبر 295958

براساس جدیدترین آمار رسمی؛

مسکن در تهران ۶.۳درصد گران شد/ متوسط قیمت مسکن پایتخت ۷.۴میلیون تومان

جدیدترین آمار رسمی حاکی از آن است که در مرداد امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نسبت به ماه پیش از آن حدود ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

مطابق آمار رسمی در 31 روز مردادماه امسال مجموعا 11 هزار و 154 فقره مبایعه نامه در مناطق 22 گانه پایتخت ثبت شده که در مقایسه با ماه پیش از آن (تیر 97) با 11758 فقره 5.1 درصد کاهش یافته است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، طی ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر، مرداد 97 قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود 2 میلیون تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر مقایسه قیمت هر مترمربع آپارتمان در مردادماه امسال با قیمت فروردین 97 حکایت از افزایش یک میلیون و 846 هزار تومان دارد.

بر این اساس در پنجمین ماه سال قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در منطقه یک با رشد حدود 800 هزار تومانی نسبت به ماه پیش از آن به 15 میلیون و 809 هزار تومان افزایش یافته است.

در منطقه 2 نیز افزایش قیمت حدود 800 هزار تومان بوده؛ در این منطقه متوسط قیمت از 11 میلیون و 122 هزار تومان به 12 میلیون و 69 هزار تومان افزایش یافته است. در منطقه 3 قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان 13 میلیون و 98 تومان، در منطقه 4 بالغ بر 7 میلیون و 976 هزار تومان (افزایش 7.1 درصدی)، در منطقه 5 بالغ بر 9 میلیون و 536 هزار تومان، در منطقه 6 بالغ بر 9 میلیون و 952 هزار تومان و در منطقه 7 نیز قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مردادماه امسال 6 میلیون و 677 هزار تومان بوده است.

قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه 8 به 6 میلیون و 873 هزار تومان، در منطقه 9 به 4 میلیون و 922 هزار تومان، در منطقه 10 به 4 میلیون و 780 هزار تومان، در منطقه 12 به 3 میلیون و 732 هزار تومان، در منطقه 13 به 6 میلیون و 346 هزار تومان، در منطقه 14 به 5 میلیون و 271 هزار تومان و در منطقه 15 به 3 میلیون و 976 هزار تومان افزایش یافته است.

همچنین در منطقه 16 قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از 3 میلیون و 418 هزار تومان تیرماه به 3 میلیون و 595 هزار تومان در مردادماه 97 افزایش یافته است. تعداد مبایعه‌نامه‌های این منطقه نیز از 237 فقره به 194 فقره کاهش یافته است.

در منطقه 17 قیمت متوسط با رشد 3.2 درصدی به 3 میلیون و 391 هزار تومان افزایش یافته است. کمترین میزان افزایش قیمت مربوط به منطقه 18 است؛ در این منطقه قیمت‌ها با رشد 2 درصدی به 3 میلیون و 90 هزار تومان رسیده است. قیمت هر مترمربع آپارتمان در مناطق 19 و 20 نیز به ترتیب با رشد 2.8 و 8.7 درصدی به 3 میلیون و 765 هزار تومان و 3 میلیون و 434 هزار تومان افزایش یافته است. در منطقه 21  قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از 5.4 میلیون تومان به 5.8 میلیون تومان و در منطقه 22 نیز از 6 میلیون و 336 هزار تومان به 6 میلیون و 837 هزار تومان افزایش یافته است.

 در مجموع متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران طی مردادماه امسال در مقایسه با ماه پیش از آن (تیر 97) بالغ بر 6.3 درصد افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر