اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

در گزارش پیش رو به بررسی قیمت برخی از واحدهای ۸۰متری که در آژانس‌های املاک شهر تهران فایل شده است، می‌پردازیم.

عناوین بیشتر