جدیدترین عکس از پیروز، در حال خواب

عکسی جدید از پیروز و علی‌رضا شهرداری منتشر شد.

 جدیدترین عکس از پیروز، در حال خواب

‌تازه‌ترین عکس از پیروز و علی‌رضا شهرداری که به‌دلیل بارندگی شب ‌گذشته مجبور به خوابیدن در لانه‌ی جدیدِ پیروز شدند و به‌دلیل عدم اعتماد پیروز به جای جدید، علی‌رضا هم شب در کنارش می‌خوابد.

ارسال نظر