در جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۲؛

سهم دولت از درآمدهای نفتی در سال آینده تعیین شد / تعیین سقف منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۱۴۰۲

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم دولت از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۲ را مشخص کردند. همچنین در مصوبه ای سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها را تعیین کردند.

سهم دولت از درآمدهای نفتی در سال آینده تعیین شد / تعیین سقف منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۱۴۰۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، دو بند (ب) و (ج) تبصره ۱ را به شرح زیر تصویب کردند.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها ۶ میلیون و ۳۸ هزار و ۷۵ میلیارد ریال، که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام مندرج در جدول ۲۱۰۱۰۱، منابع گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵، خالص صادرات گاز طبیعی مندرج در جدول ۲۱۰۱۰۲، منابع مربوط به ۳ درصد سهم مناطق نفت خیز، گاز خیز و توسعه نیافته مندرج در جدول ۲۱۰۱۰۹ و خوراک تحویلی به پتروشیمی ها مندرج در جدول ۲۱۰۱۰۶ جدول شماره ۵ این قانون تعیین می شود. صادرات فرآورده های نفتی مشمول این حکم نمی باشد.

ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند(پ) ماده ۱۷ و جزء ۴ بند (ح) ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نسبت به تامین ما به التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

سهم دولت از درآمدهای نفتی در سال آینده تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز شنبه،  در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، بند الف تبصره ۱ را تصویب کردند.

در بند الف تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است:

«سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۰ درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم ۱۴.۵ شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. کل سهم ۳ درصد مناطق نفت خیز، گاز خیز و توسعه نیافته باید به ردیف مذکور واریز شود.»

منبع: ایسنا
ارسال نظر
ارسال نظر