مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بودجه عمومی تنظیم شده در برنامه ششم ۶۴٨هزار میلیارد تومان است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: درخواست دولت در لایحه بودجه ٨۴١ هزار میلیارد تومان می‌باشد. اعتبارات هزینه ای دولت بر اساس برنامه ششم ۴۴٩ هزار میلیارد تومان و اعتبارات هزینه ای تنظیم شده در لایحه دولت در سال ١۴٠٠ مبلغ ۶٣٧ هزار میلیارد تومان است.

 

حجم ویدیو: 5.81M | مدت زمان ویدیو: 00:03:08
ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها