مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: برای سه دهک پایین درآمدی (حدود ٢۴میلیون نفر) که مجموع درآمد ماهانه آنها کمتر از یک میلیون و دویست هزار تومان است به هر عضو خانوار تا ۵نفر ماهانه ١٢٠هزار تومان پرداخت می شود. برای ۴و نیم دهک دیگر (حدود ٣۶میلیون نفر) به هر عضو خانوار تا ۵نفر ماهانه ۶٠هزار تومان پرداخت می شود. مجموعا ٣٠هزار میلیارد تومان از ابتدای مهرماه تا اسفندماه (۶دوره) پرداخت می شود.

حجم ویدیو: 6.25M | مدت زمان ویدیو: 00:02:19
ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها