کد خبر 371542

توسط شورای نگهبان صورت گرفت؛

صدور مجوز تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از سوی شورای نگهبان تایید شد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر