کد خبر 288734

با تصویب مجلس مقرر شد

مجازات حبس برای افشا و انتشار فیلم و عکس اطفال و نوجوانان بزه دیده/ شاهدان کودک آزاری در صورت اطلاع ندادن مجازات می‌شوند

با تصویب مجلس، مجازات افشای هویت اطفال و نوجوانان بزه دیده و انتشار فیلم و عکس ارتکاب آن که باعث اشاعه جرم شود، ۶ ماه تا ۲ سال تعیین شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در نشست علنی امروز مجلس نمایندگان ماده 19 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه، هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل و نوجوان بزه دیده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه‌های گروهی و یا با توزیع- تکثیر- انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح نماید به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران- اشاعه جرم- آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هر گونه ضرر یا آسیب به طفل و نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش محکوم می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده هرگاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن به‌ صورت محدود و به ‌منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح کودک یا کمک به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثنی است. بر اساس مجازات‌های تعزیری قانون مجازات اسلامی مجازات حبس درجه 6 به میزان بیش از 6 ماه تا 2 سال است.

شاهدان کودک آزاری در صورت اطلاع ندادن مجازات می شوند

با تصویب نمایندگان مجلس، مطلعان از جرایم علیه اطفال و نوجوانان در صورت عدم ارائه گزارش به مقامات مجرم شناخته می شوند.

در نشست علنی امروز مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، مواد 17 و 18 آن به تصویب نمایندگان رسید.

به موجب ماده 17 این لایحه هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع نماید، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک می‌‌باشند و یا به اقتضای حرفه خود می‌توانند کمک مؤثری نمایند، به دو یا هر سه مجازات‌ درجه شش و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش‌ماه تا دوسال محکوم می‌شود.

همچنین به موجب ماده 18 این لایحه، افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت محکوم می‌شود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر