به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

قیمت پراید صفر ۱۴۰۱

در جدول زیر قیمت روز انواع پراید را در بازار مشاهده می‌کنید.

قیمت پراید صفر ۱۴۰۱

طبق مشاهدات اقتصادآنلاین از قیمت امروز پراید،  پراید ۱۵۱ پلاس مدل ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز به ترتیب حوالی ۱۷۸ و ۱۸۵ میلیون تومان خریدوفروش می شود.  قیمت پراید صفر SE ۱۵۱ مدل ۹۹ در رنج ۱۶۸ میلیون خریدوفروش شد که نسبت به هفته گذشته یک میلیون ارزان شده است.

​قیمت پراید صفر ۹۹ مدل ۱۳۱ SE  حوالی ۱۸۳ میلیون تومان اعلام شد. پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۰ به ۱۷۵ میلیون رسید.   قیمت پراید صفر امروز (۱۱۱‌ SE مدل ۹۹) به حوالی  ۲۰۴ میلیون تومان رسید.

لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمت‌ها ندارد. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.

قیمت خودروهای پراید + جدول قیمت کامل (۱۱ تیر ۱۴۰۱)

قیمت بازار انواع خودرو پراید (تیر ۱۴۰۱)

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
۱۱۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ پلاس ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ پلاس ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما

قیمت خودروهای پراید + جدول قیمت کامل (۹تیر ۱۴۰۱)

قیمت بازار انواع خودرو پراید (۹تیر ۱۴۰۱)

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
۱۱۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ پلاس ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ پلاس ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما

قیمت خودروهای پراید + جدول قیمت کامل (۱ تیر ۱۴۰۱)

قیمت بازار انواع خودرو پراید (تیر ۱۴۰۱)

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
۱۱۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ پلاس ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ پلاس ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما

قیمت خودروهای پراید + جدول قیمت کامل (۲۱ خرداد ۱۴۰۱)

قیمت بازار انواع خودرو پراید (خرداد ۱۴۰۱)

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
۱۱۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ پلاس ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ پلاس ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما

قیمت خودروهای پراید + جدول قیمت کامل (۱۰ خرداد ۱۴۰۱)

قیمت بازار انواع خودرو پراید (خرداد ۱۴۰۱)

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
۱۱۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ پلاس ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ پلاس ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما

قیمت خودروهای پراید + جدول قیمت کامل (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱)

قیمت بازار انواع خودرو پراید (اردیبهشت ۱۴۰۱)

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
۱۱۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ پلاس ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ پلاس ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما

قیمت خودروهای پراید + جدول قیمت کامل (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱)

قیمت بازار انواع خودرو پراید (اردیبهشت ۱۴۰۱)

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
۱۱۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰
۱۵۱ پلاس ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ پلاس ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما

قیمت خودروهای پراید + جدول قیمت کامل (۳۱ فروردین ۱۴۰۱)

قیمت بازار انواع خودرو پراید (فروردین ۱۴۰۱)

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
۱۱۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰
۱۵۱ پلاس ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ پلاس ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما

قیمت خودروهای پراید + جدول قیمت کامل (۲۰ فروردین ۱۴۰۱)

قیمت بازار انواع خودرو پراید (فروردین ۱۴۰۱)

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
۱۱۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ پلاس ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ پلاس ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما

پراید در سال جدید ارزان شد + جدول قیمت کامل (۱۴ فروردین ۱۴۰۱)

قیمت بازار انواع خودرو پراید (فروردین ۱۴۰۱)

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
۱۱۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ پلاس ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ پلاس ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما
ارسال نظر

آخرین خبر ها