کد خبر 573083
دومین نشست کمیسیون مشترک طرح صیانت برگزار شد؛

تصویب ۳ماده از آیین‌ نامه داخلی کمیسیون / پخش زنده جلسات کمیسیون به بعد موکول شد

دومین نشست کمیسیون مشترک طرح صیانت ذیل عنوان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربری فضای مجازی سه شنبه ۲۷مهر برگزار و در جریان آن نمایندگان عضو کمیسیون ضمن بررسی آیین نامه داخلی کمیسیون به ۳ماده از آیین‌نامه داخلی کمیسیون رای دادند.

به گزارش اقتصادآنلاین، براساس مصوبه ماده 1 کمیسیون نمایندگان مقرر شد؛ کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، مطابق قانون آیین نامه داخلی مجلس و این آیین نامه اداره شود. از سوی دیگر در جریان بررسی ماده 2آیین نامه کمیسیون نمایندگان تصمیم گرفتند، جلسات عادی کمیسیون در هفته هایی که مجلس جلسه علنی دارد و نیز جلسات فوق العاده با درخواست کتبی یک سوم اعضای کمیسیون که شامل حداقل 8نفر می شوند با موافقت اعضا، در زمان و محل مشخص شده و مطابق دستورکاری که قبلا از سوی هیات رییسه کمیسیون اعلام می شود تشکیل شود.

همچنین در تبصره نخست ماده 2 تاکید شده که هیات رییسه کمیسیون می بایست زمان برگزاری جلسات کمیسیون را به نحوی تنظیم کنند که با ساعت تشکیل جلسات سایر کمیسیون ها تداخل نداشته باشد، مگر در صورت ضرورت آن هم با تشخیص رییس و تصویب اکثریت حاضر کمیسیون.

در تبصره 2 ماده 2 نیز تأکید شد که در صورت تشخیص ضرورت تشکیل جلسات کمیسیون در زمان ساعات جلسات صحن مجلس ، رییس کمیسیون می تواند با اخذ نظر موافق رییس مجلس جلسات را تشکیل دهد. سپس اعضای کمیسیون مشترک وارد بررسی ماده 3 آیین نامه داخلی شدند و نهایتا مصوب کردند که جلسات کمیسیون با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد. مناط تصویب در تمامی رأی گیری ها به جز انتخاب اعضای هیات رییسه، اکثریت دو سوم مجموع اعضای کمیسیون است و تغییرات آیین نامه داخلی با رأی دو سوم اعضای حاضر خواهد بود.

همچنین ماده 4 این طرح که درباره پخش زنده جلسات کمیسیون بود، مراعا ماند و ادامه بررسی آن جلسه بعدی موکول شد.

ارسال نظر