{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 397019

با خرید سیم‌کارت دایمی ایرانسل، شما به صورت پیش‌فرض در «طرح تعرفه پایه» سیم‌کارت قرار می‌گیرید و هزینه‌هایتان طبق تعرفه‌های آن محاسبه خواهد شد و شما این امکان را خواهید داشت هر زمان که تمایل داشتید، از بسته‌های مکالمه متنوع دیگر استفاده کنید و با انتخاب آنها هزینه‌های خود را مطابق با الگوی مصرفتان کاهش دهید.

بسته‌های مکالمه سیم‌کارت‌های دائمی ایرانسلبسته‌های مکالمه سیم‌کارت‌های دائمی ایرانسل

* بسته‌های فوق مربوط به تماس‌های داخل شبکه (از خط ایرانسل به خط ایرانسل دیگر) می‌باشد و تماس خارج شبکه (از خط ایرانسل به سایر خطوط) بر اساس طرح تعرفه پایه محاسبه خواهد شد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری